Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

adiabata vlhká
křivka na termodynamickém diagramu, která vyjadřuje vztah mezi dvěma stavovými proměnnými (zpravidla mezi teplotou a tlakem) při adiabatickém ději ve vlhkém nenasyceném vzduchu. Protože rozdíl mezi adiabatou pro suchý vzduch a adiabatou pro vlhký nenasycený vzduch je velmi malý, do termodynamického diagramu se vlhké adiabaty nezakreslují a pro adiabatický děj v nenasyceném vzduchu se používají suché adiabaty. V americké terminologii se jako vlhká adiabata označuje nasycená adiabata.
slov: vlhká adiabata; něm: Feuchtadiabate f; fr: adiabatique humide m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: