Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

gradient teplotní autokonvekční
slov: autokonvekčný teplotný gradient; něm: autokonvektiver Temperaturgradient m; fr: taux de refroidissement autoconvectif m; rus: автоконвективный градиент температуры  1993-a1
podpořila:
spolupracují: