Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

gradient teplotní horizontální
angl: horizontal temperature gradient; slov: horizontálny teplotný gradient; něm: horizontaler Temperaturgradient m; fr: gradient horizontal de température m, gradient thermique horizontal m; rus: горизонтальный градиент температуры  1993-a1
podpořila:
spolupracují: