Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

gradient teplotní nenasyceně adiabatický
málo používané souhrnné označení pro gradient teplotní suchoadiabatický a gradient teplotní vlhkoadiabatický.
slov: nenasýtene adiabatický teplotný gradient; fr: gradient adiabatique sec ou humide m; rus: адиабатический градиент влажного ненасыщенного воздуха  1993-a2
podpořila:
spolupracují: