Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

gradient teplotní vertikální
angl: temperature lapse rate; slov: vertikálny teplotný gradient; něm: vertikaler Temperaturgradient m; fr: gradient de température vertical m, gradient thermique vertical m; rus: вертикальный градиент температуры  1993-a1
podpořila:
spolupracují: