Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

gradient větru
nesprávné označení pro střih větru.
angl: wind gradient; slov: gradient vetra; fr: cisaillement du vent m, gradient du vent m; rus: градиент ветра, сдвиг ветра  1993-a1
podpořila:
spolupracují: