Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

GRIB
obecná informace v pravidelné síti bodů v binárním formátu pro přenos zpracovaných nebo předpověděných hodnot meteorologických prvků, zejména pro distribuci výstupů met. modelů. Kód GRIB obsahuje definici geometrie sítě bodů, popis typu dat, použité komprese a prezentace dat.
Termín je zkratkou angl. GRIdded Binary „v pravidelné síti bodů binárně“, příp. General Regularly-Distributed Information in Binary form „obecná informace v pravidelné síti bodů v binárním formátu“.
angl: GRIB; slov: GRIB; něm: GRIB; fr: GRIB m; rus: ГРИБ  2014
podpořila:
spolupracují: