Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

GRID
dříve používaný alfanumerický kód pro přenos zpracovaných nebo předpověděných údajů meteorologických nebo geofyz. prvků v definované pravidelné síti bodů. K distribuci výstupů met. modelů se nyní používá binární kód GRIB, popř. BUFR.
Termín byl přejat z angl. slova grid „mřížka“, které vzniklo v 19. století zkrácením slova gridiron „rošt“.
angl: GRID; slov: GRID; fr: GRID m; rus: ГРИД  1993-a3
podpořila:
spolupracují: