Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

halný wiatr
slov: wiatr halny; fr: Halny m; rus: гальный ветер  1993-a1
podpořila:
spolupracují: