Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

halo opsané
vzácný halový jev v podobě brýlovitého světelného útvaru kolem malého hala. Vzniká propojením horního a dolního tečného oblouku malého hala.
angl: circumscribed halo; slov: opísané halo; něm: umschriebener Halo m; fr: halo circonscrit m  2014
podpořila:
spolupracují: