Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hladina barická
nevh. označení pro izobarickou hladinu.
  1993-a2
podpořila:
spolupracují: