Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hladina izosterická
angl: isosteric level; slov: izosterická hladina; něm: isostere Fläche f; rus: изостерический уровень  1993-a1
podpořila:
spolupracují: