Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hladina izotermická
angl: isothermal level; slov: izotermická hladina; něm: isotherme Fläche f; rus: изотермический уровень  1993-a1
podpořila:
spolupracují: