Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

anemorumbometr
anemometr, který registruje směr i rychlost větru. Viz rumb.
Termín se skládá z řec. άνεμος [anemos] „vítr“, rus. румб [rumb] (označení pro kompasový dílek) a z řec. μέτρον [metron] „míra, meřidlo“.
angl: anemorumbometer; slov: anemorumbometer; něm: Anemorumbometer m; fr: anémomètre à hélice m; rus: анеморумбометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: