Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hladina řídícího proudění
hladina s dostatečně výrazným, ustáleným a co do směru nepříliš plošně proměnlivým přenosem vzduchu ve stř. troposféře, v jehož směru se v podstatě přemísťují přízemní tlakové útvary (odtud řídící proudění). Za hladinu řídícího proudění se obvykle považuje hladina, ve které leží osa výškové frontální zóny. V létě to bývá hladina okolo 500 hPa, v zimě okolo 700 hPa. Viz též proudění řídící.
angl: steering level; slov: hladina riadiaceho prúdenia; něm: steuernde Fläche f; rus: уровень ведущего потока  1993-a2
podpořila:
spolupracují: