Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hladina tání
hladina (výška) v atmosféře, ve které tají ledové krystalky a sněhové vločky při pádu k zemi. Odpovídá výšce izotermy 0 °C. Její poloha se mění s denní a roční dobou, v závislosti na zeměp. šířce a na vlastnostech vzduchové hmoty.
angl: melting level; slov: hladina topenia; něm: Schmelzgrenze f, Schmelzniveau n; rus: уровень таяния  1993-a3
podpořila:
spolupracují: