Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hladina tlaková
nevh. označení pro izobarickou hladinu.
  1993-a1
podpořila:
spolupracují: