Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hmota vzduchová labilní
angl: unstable air mass; slov: labilná vzduchová hmota; něm: labile Luftmasse f; rus: неустойчивая масса воздуха  1993-a1
podpořila:
spolupracují: