Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hodnota sněhové pokrývky vodní
výška vodní vrstvy, která vznikne rozpuštěním sněhové pokrývky, resp. její hmotnost, vztažená na jednotku plochy. Vodní hodnota sněhové pokrývky se udává v mm vodního sloupce nebo v kg.m–2. Pro zatížení stavebních konstrukcí se používají jednotky kg.m—2 nebo kPa. Viz též sněhoměr.
angl: snow water equivalent, water equivalent of snow; slov: vodná hodnota snehovej pokrývky; něm: Wassergehalt der Schneedecke m; rus: водный эквивалент снега, запас воды в снежном покрове  1993-a3
podpořila:
spolupracují: