Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hodnoty meteorologického prvku průměrné
v meteorologickém a klimatologickém zpracování nejužívanější statist. charakteristiky, zpravidla aritmetické průměry. Viz též průměr meteorologického prvku denní.
angl: average values of meteorological element; slov: priemerné hodnoty meteorologického prvku; něm: Mittelwerte des meteorologischen Elementes m/pl; rus: средние велечины метеорологичекого элемента  1993-a1
podpořila:
spolupracují: