Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

homology vzduchových hmot
klimatologicky zpracované prům. vertikální profily teploty vzduchu v troposféře pro různé vzduchové hmoty, tříděné podle teplotních charakteristik (arktické, polární, tropické) a podle vlhkosti (maritimní, kontinentální) v jednotlivých měsících nebo ročních dobách v dané oblasti (místě). Porovnáním aktuální křivky radiosondážního měření s homologem se určoval typ a vert. rozsah vzduchové hmoty. Z historického hlediska zajímavý pojem s jehož používáním se přestalo ve druhé polovině 20. století.
angl: air mass homologues; slov: homology vzduchových hmôt; něm: Homologen der Luftmassen f/pl; rus: гомологи воздушных масс, идентификация воздушных масс  1993-a3
podpořila:
spolupracují: