Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hustota sněhu
hmotnost objemové jednotky sněhové pokrývky vyjádřená v kg.m–3, případně v poměru k hustotě vody. Hustota nově napadlého sněhu se pohybuje v závislosti na teplotě vzduchu a rychlosti  větru od 50 do 150 kg.m–3, hustota starého sněhu často přesahuje 400 kg.m–3. Viz též firn.
angl: density of snow, snow density; slov: hustota snehu; něm: Schneedichte f; rus: плотность снега  1993-a3
podpořila:
spolupracují: