Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hustota suchého vzduchu
hmotnost jednotky objemu suchého vzduchu. Hustotu suchého vzduchu ρd v kg.m–3 lze určit ze stavové rovnice suchého vzduchu podle vzorce
ρd=pd RdT,
kde pd je tlak suchého vzduchu v Pa, T teplota vzduchu v K, a Rd = 287,4 J.kg–1.K–1 je měrná plynová konstanta suchého vzduchu. Při teplotě 0 °C a tlaku suchého vzduchu 1 013,25 hPa je ρd = 1,293 kg.m–3.
angl: density of dry air; slov: hustota suchého vzduchu; něm: Dichte der trockenen Luft f; rus: плотность сухого воздуха  1993-a3
podpořila:
spolupracují: