Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hydrometeor
meteor tvořený soustavou vodních částic v kapalném nebo pevném skupenství, padajících k zemskému povrchu, vznášejících se v atmosféře, zdvižených větrem ze zemského povrchu a usazených na předmětech na zemském povrchu nebo ve volné atmosféře. Mezinárodní atlas oblaků zavádí kategorii "hydrometeory jiné než oblaky". Do této kategorie řadí srážky padající a usazené, mlhu, kouřmo, zvířený sníh, vodní tříšť aj.
Termín se skládá z řec. ὕδωρ [hydór] „voda“ a slova meteor.
angl: hydrometeor; slov: hydrometeor; něm: Hydrometeor n; rus: гидрометеор  1993-a3
podpořila:
spolupracují: