Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hydrosféra
vodní obal Země, který zahrnuje veškerou vodu na Zemi ve všech skupenstvích a formách, tedy i vodu v atmosféře a podpovrchovou vodu. Studiem hydrosféry se zabývá hydrologie. Viz též voda půdní.
Termín se skládá z řec. ὕδωρ [hydór] „voda“ a σφαῖρα [sfaira] „koule, míč“ (přes lat. sphaera „koule, nebeská báň“); vznikl analogicky k termínu atmosféra.
angl: hydrosphere; slov: hydrosféra; něm: Hydrosphäre f; rus: гидросфера  1993-a3
podpořila:
spolupracují: