Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hyetoantipleión
viz meión.
  0000
podpořila:
spolupracují: