Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hyetopleión
viz izanomála.
  0000
podpořila:
spolupracují: