Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

anticyklolýza
zeslabení již existující anticyklonální cirkulace v atmosféře, které může vést k slábnutí a rozpadu anticyklony. Opakem anticyklolýzy je anticyklogeneze.
Termín se skládá ze slova anticyklona a řec. λύσις [lysis] „uvolňování, rozpouštění“.
angl: anticyclolysis; slov: anticyklolýza; něm: Antizyklolyse f; fr: anticyclolyse f; rus: антициклолиз  1993-a3
podpořila:
spolupracují: