Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hygrometr
syn. vlhkoměr.
Termín se skládá z řec. ὑγρός [hygros] „vlhký, tekutý“ a μέτρον [metron] „míra, měřidlo“.
angl: hygrometer; slov: hygrometer; něm: Hygrometer n, Feuchtigkeitsmesser m; rus: гигрометр  1993-a1
podpořila:
spolupracují: