Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hygrometrie
obor zabývající se měřením vlhkosti vzduchu a jeho metodikou. Viz též evaporimetrie, ombrometrie.
Termín se skládá z řec. ὑγρός [hygros] „vlhký, tekutý“ a -μετρία [-metria] „měření“.
angl: hygrometry; slov: hygrometria; něm: Hygrometrie f, Feuchtigkeitsmessung f; rus: гигрометрия  1993-a1
podpořila:
spolupracují: