Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hygroskopicita
schopnost látek pohlcovat a vázat vodní páru.
Termín se skládá z řec. ὑγρός [hygros] „vlhký, tekutý“ a σκοπεῖν [skopein] „pozorovat, zkoumat“. Vyjadřuje tak skutečnost, že u látek s touto schopností můžeme pozorovat zachycenou vodu.
angl: hygroscopicity; slov: hygroskopicita; něm: Feuchteaufnahmevermögen n, Hygroskopizität f; rus: гигроскопичность  1993-a1
podpořila:
spolupracují: