Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

chemosféra
část atmosféry Země zahrnující horní část stratosféry, mezosféru a dolní část termosféry. Pro chemosféru jsou typické fotochemické reakce kyslíku, ozonu, dusíku atd., které vznikají působením slunečního záření velmi krátkých vlnových délek.
Termín se skládá z řec. χημεία [chémeia] „slévání kovů“ (srov. chemie, alchymie) a σφαῖρα [sfaira] „koule, míč“ (přes lat. sphaera „koule, nebeská báň“).
angl: chemosphere; slov: chemosféra; něm: Chemosphäre f; rus: хемосфера  1993-a2
podpořila:
spolupracují: