Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

chionometr
syn. sněhoměr.
Termín se skládá z řec. χιών [chión] „sníh“ a μέτρον [metron] „míra, měřidlo“.
slov: chionometer; rus: хионометр  1993-a1
podpořila:
spolupracují: