Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

chobot kondenzační
viz tromba.
angl: funnel, funnel cloud, trunk; slov: kondenzačný chobot; něm: Trombenschlauch m; rus: воронка тромба, воронкообразное облако, конденсационный хобот, хобот смерча  1993-b3
podpořila:
spolupracují: