Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

chumelenice
lid. název pro husté sněžení. Viz též metelice, vánice sněhová.
Slovo je citově zabarvený výraz, příbuzný mj. se slovem chomáč.
slov: chumelica; něm: Schneegestöber n; rus: метель, вьюга, метелица  1993-a1
podpořila:
spolupracují: