Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

chvění optické
fotometeor projevující se jako zdánlivé chvění objektů pozorovaných nad prohřátým zemským povrchem. Vzniká krátkodobými změnami indexu lomu světla ve vzduchu a často může snižovat dohlednost. Viz též scintilace.
angl: shimmer; slov: optické chvenie; něm: Schimmern n; rus: оптическое дрожание атмосферы  1993-a2
podpořila:
spolupracují: