Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

chyba přístroje
rozdíl mezi údajem přístroje po vyloučení všech systematických rušivých vlivů a správnou hodnotou měřené veličiny. Viz též kalibrace meteorologických přístrojů.
angl: instrument error; slov: chyba prístroja; něm: Gerätefehler m; rus: ошибка прибора  1993-a3
podpořila:
spolupracují: