Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

index instability
angl: instability index; slov: index instability; něm: Labilitätsindex m; rus: индекс неустойчивости  1993-a1
podpořila:
spolupracují: