Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

index oceánity
syn. index maritimity – klimatologický index k vyjádření oceánity klimatu, v podstatě málo používané syn. k termínu index kontinentality.
angl: oceanity index; slov: index oceánity (maritimity); něm: Index zur Maritimität m, Ozeanitätsindex m; rus: показатель океаничности  1993-a3
podpořila:
spolupracují: