Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

index ventilační
faktor ventilační, viz vrstva směšovací.
angl: ventilation index, venting index; slov: ventilačný index  2015
podpořila:
spolupracují: