Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

index vláhový Končkův
slov: Končekov vlahový index  1993-a1
podpořila:
spolupracují: