Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

anticyklona dynamická
1. subtropická anticyklona;
2. někteří autoři tímto pojmem označují všechny teplé anticyklony i v mírných, popř. vysokých zeměp. šířkách. Viz též anticyklogeneze dynamická.
angl: dynamic anticyclone; slov: dynamická anticyklóna; něm: dynamische Antizyklone f; fr: anticyclone dynamique m; rus: динамический антициклон  1993-a3
podpořila:
spolupracují: