Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

indikatrice rozptylová
prostorové rozložení intenzity záření rozptýleného určitou částicí nebo souborem částic. Vyjadřuje se pomocí rozptylového diagramu.
angl: indicatrix of diffusion, scattering indicatrix; slov: rozptylová indikatrica; něm: Streufunktion f, Streuindikatrix f; rus: индикатриса рассеяния  1993-a2
podpořila:
spolupracují: