Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

infiltrace
syn. vsak – pohyb vody ze zemského povrchu do půdního nebo horninového prostředí, popř. objem této vody.
Termín pochází ze středolat. infiltratio „prostoupení, pronikání“.
angl: infiltration; slov: infiltrácia; něm: Infiltration f, Versickerung f; rus: инфильтрация  1993-a2
podpořila:
spolupracují: