Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

insolace
množství přímého (v některých studiích i rozptýleného) slunečního záření, dopadající na jednotku vodorovné nebo nakloněné plochy za jednotku času. Insolace se vyjadřuje v jednotkách energie, obvykle MJ / m2 nebo v J / cm2. Ekvivalentem termínu je oslunění.
Termín pochází z lat. insolatio „vystavení slunci“, odvozeného od insolare „umístit na slunce“ (z in „v, na“ a sol „slunce“).
angl: insolation; slov: insolácia; něm: Einstrahlung f; rus: инсоляция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: