Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

instabilita Helmholtzova
angl: Helmholtz instability; slov: Helmholtzova instabilita; něm: Helmholtz-Instabilität f; rus: неустойчивость по Гельмгольцу  2014
podpořila:
spolupracují: