Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

intenzita bouřky
intenzita a četnost el. výbojů blesků bouřky na stanici nebo vzdálené bouřky, nikoliv však intenzita průvodních jevů, jako jsou srážky, húlava nebo rychlost nárazů větru. Rozlišuje se bouřka slabá, mírná a silná, přesná kritéria pro určování intenzity bouřky nejsou stanovena. Viz též intenzita bouřkové činnosti.
angl: thunderstorm intensity; slov: intenzita búrky; něm: Gewitterintensität f; rus: интенсивность грозы  1993-a3
podpořila:
spolupracují: