Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

intenzita blesků do země
veličina vyjadřující plošnou hustotu blesků mezi oblakem a zemí směřujících do země za jednu bouřkovou událost, den s bouřkou nebo rok. V tech. praxi se udává prům. hustota úderů blesku na 1 km2 za rok, odvozená z dlouhodobého pozorování. Mapy intenzity výbojů blesku do země jsou nejvhodnějším výchozím podkladem pro stanovení pravděpodobnosti úderu blesku do objektu.
angl: ground discharge rate; slov: intenzita bleskov do zeme; něm: Stärke des Erdblitzes f; rus: интенсивность разрядов молний в землю  1993-b3
podpořila:
spolupracují: