Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

intortus
(in) [intortus] – jedna z odrůd oblaků podle mezinárodní morfologické klasifikace oblaků. Vyskytuje se u oblaků druhu cirrus, jestliže se zakřivená oblačná vlákna zdánlivě velmi nepravidelně navzájem proplétají.
Termín byl zaveden v r. 1951. Byl přejat z lat. intortus, příčestí minulého slovesa intorquere „zakroutit, zaplést, zavinout“ (z in „do, v“ a torquere „točit, kroutit“).
angl: intortus; slov: intortus; něm: intortus; rus: перепутанные облака  1993-a2
podpořila:
spolupracují: