Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

anticyklona jihoindická
slov: juhoindická anticyklóna; fr: anticyclone des Mascareignes m; rus: южноиндийский антициклон  1993-a1
podpořila:
spolupracují: